تجمع گروهی از ایرانیان سوئیس در اعتراض به امضای سند همکاری جمهوری اسلامی ایران و چین

12 فروردین 1400