بیکاری رسمی در ایران: ۱۱ درصد؛ دولت می گوید از بخش خصوصی حمایت می کند

14 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران روز سه شنبه گفت دولت با تمام توان از بخش خصوصی حمایت می کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جهانگیری گفت دولت برای مقابله با بیکاری از تاسیس واحدهای بزرگ صنعتی، در کنار واحدهای کوچک و متوسط حمایت می کند.