پرسشهایی پیرامون نامه سرگشاده مولوی عبدالحمید به عمران خان

03 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران مولوی عبدالحمید از روحانیون بلندپایه اهل سنت در نامه ای سرگشاده خطاب به عمران خان نخست وزیر جدید پاکستان خواهان اجرای قانون شریعت در آن کشور شده است.