سه تا پنج میلیون دانش‌آموز به دلیل نبود امکانات در ایران از آموزش آنلاین بازمانده‌‌اند

17 مرداد 1399