شورای احیای انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه های ایران به فعالیت خود پایان داد

25 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شورای احیای انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های ایران در بیانیه‌ای که روزسه شنبه منتشر شد اعلام کرد به دلیل اینکه "بخش کثیری " از انجمن های اسلامی دانشگاهها احیا شده و فضای پرشوری در دانشگاهها بوجود آمده به فعالیت خود پایان داده است.