دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به کیفیت غذا تجمع کردند

30 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


دانشجویان دانشگاه امیرکبیر روز دوشنبه ۳۰مهرماه در اعتراض به کیفیت بد غذای سلف دانشجویان در محوطه این دانشگاه تجمع اعتراضی برپا کردند.