حمایت دانشجویان علوم و تحقیقات از سخنان مادر یکی از قربانیان واژگونی اتوبوس دانشگاه

08 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سخنان مادر یکی از کشته شدگان حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران، در تجمع روز شنبه ۸ دی، حمایت دانشجویان را در پی داشت.