برخورد ماموران پلیس با دانشجویان معترض مقابل دانشگاه تهران

17 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشجویان دانشگاه تهران روز شنبه ۱۷ آذرماه در حمایت از کارگران و دانشجویان زندانی مقابل این دانشگاه حلقه اعتراضی تشکیل دادند اما ماموران نیروی انتظامی سعی کردند به حلقه اعتراضی دانشجویان پایان دهند.