دانشجویان معترض علوم و تحقیقات خواستار استعفای مسئولان دانشگاه آزاد شدند

08 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در تهران در تجمعی در اعتراض به واژگون شدن اتوبوس این دانشگاه و کشته شدن تعدادی از دانشجویان، خواستار استعفای مسئولان دانشگاه آزاد شدند.