ویدئوی منتسب به رد شدن خودرو رئیس دانشگاه آزاد از بین دانشجویان معترض

09 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه دانشجویان و خانواده آنها به عملکرد مسئولان دانشگاه معترض هستند، رئیس دانشگاه آزاد بی تفاوت از مقابل معترضان گذشت.