اعتراض کارگران اخراجی «پارس عسلویه» با پهن کردن سفره خالی: نان‌مان را آجر کرده اند

18 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


جمعی از کارگران اخراج شده شرکت پتروشیمی پارس عسلویه روز شنبه ۱۸ اسفند با پهن کردن سفره خالی و گذاشتن چند آجر به وضعیت معیشتی و ۹ماه معوقه حقوقشان اعتراض کردند.
این کارگران پیشتر نیز در بهمن ماه دست به تجمع زده بودند که چند نفر از کارگران از سوی ماموران پلیس دستگیر شده بودند.