تجمع مالباختگان کاسپین مقابل دادستانی

30 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


مالباختگان موسسه مالی و اعتباری کاسپین روز سه‌شنبه ۳۰ بهمن بار دیگر دست به تجمع اعتراضی زدند. 
معترضان که مقابل دادستانی در تهران تجمع کرده بودند خواستار برگردانده شدن سپرده‌های خود بودند.