تجمع مالباختگان موسسه ثامن الحجج مقابل بانک مرکزی ایران

18 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


در ادامه تجمعات اعتراضی در ایران، مالباختگان موسسه ثامن الحجج روز شنبه ۱۸ اسفند بار دیگر مقابل بانک مرکزی ایران دست به تجمع اعتراضی زدند.