تجمع مالباختگان موسسه بدرتوس مقابل استانداری خراسان رضوی

29 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


مالباختگان «موسسه مالی بدرتوس» که یکی از تعاونی‌های ادغام شده در موسسه مالی و اعتباری کاسپین است ، روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه در مشهد مقابل استانداری خراسان تجمع کردند.

معترضان در این تجمع با سر دادن شعارهایی خواستار برگرداندن سپرده های خود شدند.