تجمع معترضان به آزمون استخدامی آموزش و پرورش؛ برخی با سهمیه ایثارگری وارد شدند

30 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


داوطلبان آموزن استخدامی آموزش و پرورش در اعتراض به نتایج این آزمون دوشنبه ۳۰ مهرماه مقابل مجلس ایران تجمع کردند. اعتراض آنها در رابطه با قبولی برخی افراد با نمرات پایین است که دارای سهمیه ایثارگری هستند.