ریزش قیمت شاخص ها در بازار بورس در ایران

09 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بورس تهران در یکی دو هفته اخیر با یک شیب تند سیر نزولی را در پیش گرفته است.روزنامه های اقتصادی با عنوان هائی مثل«شاخص بورس ترمز برید» و « ریزش بورس به کانال ۶۵ هزار واحدی» با نگرانی خبرهای این مرکز مالی ایران را دنبال می کنند.