بازار بورس تهران

24 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بازار بورس تهران قاعدتا باید قلب اقتصاد ایران باشد. اما چند ماهی است که این بازار از طپش افتاده. وضعیت بازار کم و بیش قرمز است و شاخص ها اغلب روزها سقوط می کنند.