انتقاد محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی از وزارت ورزش

21 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتقاد محمد بنا از وزارت ورزش مسیب سروندی، خبرنگار ورزشی با تحلیل انتقادات محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در پایان چهارمین اردوی آماده سازی این تیم، به پرسش های علی عمادی، کارشناس ورزشی بخش فارسی صدای آمریکا پاسخ داد.