تحلیل امید روانخواه از تساوی استقلال- سپاهان

23 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

امید رضا روانخواه، بازیکن سابق استقلال در گفتگو با علی عمادی از تلویزیون صدای آمریکا، افت فنی استقلال را دلیل اصلی نتیجه نگرفتن این تیم در نیم فصل دوم دانست.