بازگشت مشحون به فدراسیون بسکتبال

03 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از برگزاری انتخابات فدراسیون بسکتبال ایران و بازگشت محمود مشحون، رامین طهماسبی، کارشناس بسکتبال با مثبت ارزیابی کردن حضور دوباره مشحون در فدراسیون به پرسشهای علی عمادی کارشناس ورزشی تلویزیون صدای آمریکا پاسخ داد