گفتگو با مرتضی شیاری کارشناس والیبال درباره سومین قهرمانی بانک سرمایه

24 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سومین قهرمانی بانک سرمایه مرتضی شیاری، کارشناس والیبال در گفتگو با علی عمادی از تلویزیون صدای آمریکا، با اشاره به مشکلات لیگ والیبال ایران و شگفتی سازی خاتم اردکان در مسابقات این فصل، صعود این تیم به فینال را مهمتر از قهرمانی بانک سرمایه دانست.