ضیایی از والیبال می رود؛ گفتگو با مرتضی شیاری و سجاد امیدی درباره تغییرات فدراسیون والیبال

27 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرتضی شیاری، کارشناس والیبال و سجاد امیدی خبرنگار ورزشی، در پی اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در نهادهای دولتی و فدراسیونها، به ارزیابی شرایط فدراسیون والیبال ایران، اختلاف ها و اتفاق نظر پرداختند.