همسر عبدالفتاح سلطانی در مراسم تشییع دخترش: در تاریخ ثبت می‌شود این ظلم؛ هفت سال دوری از پدر

15 مرداد 1397