علی صددرزاده: سیاست ایران در عراق و سوریه به نفع این کشور نیست

10 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برای بررسی بیشتر، ساعت پیش با علی صدرزاده، کارشناس و تحلیلگر مسایل جهان عرب از فرانکفورت آلمان گفتگو کردیم و نظر ایشون رو در رابطه با اقدامات و فعالیت های ایران در عراق و سوریه و پیامدهای آن ی در این دو کشور و نیز در عرصه بین المللی، جویا شدیم .