مروری داغ‌ترین موضوع های شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته

20 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در هفته گذشته مرگ دنیا ویسی، دختر هفت ساله سنندجی و موضوع زندگی در تبعیض درباره وضعیت بهائیان در ایران جزو موضوع های داغ مورد بحث در شبکه های اجتماعی بود. بهروز صمدبیگی گزارش می‌دهد