فوتبال ایران در سال ۱۳۹۲

03 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمود ابراهیم زاده، بازیکن سابق تیم ملی و کارشناس فوتبال، با ارزیابی عملکرد فوتبال ایران، در سالی که گذشت به پرسشهای علی عمادی کارشناس ورزشی تلویزیون صدای آمریکا پاسخ داد.