گزارشی درباره ایرج دانایی فرد؛ اولین گلزن تاریخ ایران در جام جهانی و بخشی از گفتگوی قبلی با او

21 آذر 1397