ایران و شرکت بریتانیا برای تولید انرژی خورشیدی قرارداد جدیدی بستند

12 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایران با یک شرکت بریتانیایی قراردادی را برای تولید یک گیگا وات الکتریسیته از طریق انرژی خورشیدی امضا کرده است. این آخرین مورد از قرارداد های ایران با صنایع اروپایی برای تولید الکتریسیته از انرژی های تجدید پذیر است که پس از لغو تحریم ها علیه برنامه هسته ای تهران صورت می گیرد .