نهادهای حقوق بشری: افراد ناتوان جسمی هم در ایران مورد تبعیض و بدرفتاری هستند

09 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تشکیلات بین المللی دیده بان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران، این هفته با انتشار یک گزارش مشترک گفتند، افراد دارای ناتوانی در ایران با تبعیض و بد‌رفتاری روبرو هستند.