یک شهروند معترض در شیراز: این حکومت دیکتاتوری است؛ رای دادن هیچ خاصیتی ندارد

20 خرداد 1400