رویترز: ایران برای صادرات نفت خود با کمبود نفتکش روبرو است

02 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایران در حالی که سعی دارد تولید نفت خود را به سطح پیش از تحریم ها باز گرداند، برای صدور آن با مشکل روبرو شده است، زیرا بسیاری از نفتکش های این کشور به انبار نفت خام تبدیل شده، برخی قابل استفاده نیستند، و شرکت های کشتیرانی خارجی نیز در حال حاضر تمایلی به حمل نفت صادراتی ایران ندارند.