گزارش خبرگزاری فاکس در مورد قاچاق اسلحه برای حزب الله لبنان

13 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فاکس یکی از خطوط هواپیمائی ایران که چند نفر از کادر رهبری و هیئت مدیره آن را اعضای سابق سپاه پاسداران تشکیل می دهند در قاچاق اسلحه و مهمات برای حزب الله لبنان دست دارد. هوشمند میرفخرائی