گفتگو صدای آمریکا با سایمون هندرسون

28 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایران و عربستان سعودی سالهاست که آشکارا برای برتری منطقه ای رقابت می کنند/ و تقریبا هر درگیری را در منطقه تشدید کرده اند. به این جهت، نشانه های اخیر از سوی دو طرف در کاهش تنش موجود موجبات تعجب بسیاری را فراهم کرده است.