نگرانی نهادهای بین المللی از تعداد اعدامها در ایران

06 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افزایش تعداد اعدامها در ایران با نگرانی نهادهای بین الملی مدافع حقوق بشر مواجه شده است. سازمان دیده بان حقوق بشر روز چهارشنبه نوشته است تعداد اعدامها در ایران در۶ ماه گذشته به حدود ۲۵۰ نفررسیده است. عربستان سعودی نیز در ۶ماه گذشته بیش از ۱۰۰ نفر را اعدام کرده است.