پنج نفر درارتباط با مسومیت زائران سعودی در مشهد دستگیر شدند

18 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پنج نفر در ارتباط با مسمومیت منجر به مرگ چند زائر اهل عربستان سعودی در مشهد بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین از ادامه تحقیقات در این پرونده تا مشخص شدن عامل اصلی این حادثه خبر داد.