رژیم ایران تعهد داد که در فاجعه منا در سال ۹۴ و مرگ دو هزار نفر مقصر بوده است

21 مرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


پس از گذشت چهارسال از حادثه منا، مرتضی رکن آبادی برادر سفیر ایران در لبنان که در این حادثه کشته شد، گفت که جمهوری اسلامی در توافقنامه‌ای پذیرفته که در این حادثه مقصر بوده است.
فاجعه منا مرگبارترین حادثه در تاریخچه حج بشمار می‌رود. نزدیک به پانصد نفر از زائران کشته شده در حج سال ۹۴ ایرانی بودند.