آمریکا و متحدان اروپایی خواستار توقف آزمایش‌های ایران با موشک‌های بالستیک

07 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکا و متحدان قدرتمند اروپائی اش ضمن تقبیح و محکوم ساختن آزمایش های اخیر موشکی جمهوری اسلامی ایران این آزمایش ها را نقض قطعنامه شورای امنیت دانستند که لغو تحریم های اتمی را ممکن ساخت.