از حمايت کنگره در تشديد تحريم ها کاسته می شود

10 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تشديد تحريم ها، پس از سخنرانی رئيس جمهوری امريکا، باراک اوباما، پشتيبانان خود را در کنگره رفته رفته از دست می دهد.