کاهش شرکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی صنعتی تهران، در پی بازگشت تحریمها

22 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ان.اچ. کی سازمان پخش رادیو تلویزیونی ژاپن در گزارشی ضمن اشاره به برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعتی در ایران گزارش داد که شمار شرکت های بین‌المللی در این نمایشگاه، به علت تحریم های آمریکا که بخش مالی ایران را هدف قرار داده است، نسبت به نمایشگاه سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.