راه پیچیده و حساس لغو تحریم های بین المللی علیه ایران

08 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کارشناسان معتقدند که تحریم های بین المللی به خاطر برنامه هسته ای ایران علیه این کشور وضع شده، پیچیده است و لغو آن مراحل دشواری دارد.