هشدار گروه «اقدام ویژه برای مقابله با پولشویی» به ایران برای تصویب زودتر قوانین

09 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروه بین المللی اقدام ویژه برای مقابله با پولشویی و تامین منابع مالی برای گروه های تروریست، موسوم به اف ای تی اف، به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد، هر چه زودتر قوانینی که در انطباق با موازین بین المللی این گروه است، تصویب کند.