اقتصاد ایران در انتظار نتیجه مذاکرات هسته ای

20 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

نگاه اقتصاد ایران همچنان به مذاکرات هسته ای دیپلمات هاست. مذاکراتی که قرار است تا سوم آذرماه امسال منجر به توافق دایم هسته ای تهران و قدرت های جهانی شود.