جان کری: فضا برای تجارت با ایران باز نیست

25 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جان کری، وزیر امورخارجه آمریکا تاکید کرد ایران در مذاکرات جامع اتمی با تصمیمات «خیلی دشواری» روبرو است.