ديپلماسى كشتى: ايران، آمريكا، روسيه، اوكراين

26 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

على عمادى، خبرنگار ورزشى بخش فارسى صداى آمريكا، در پاسخ به پرسش های سيامک دهقانپور مجری برنامه افق از شبکه خبری فارسی صدای آمريکا نظرات خود را پيرامون ديپلماسى كشتى: ايران، آمريكا، روسيه، اوكراين بيان کرد.