مذاکرات درباره سوریه در قزاقستان با یک روز تاخیر و با حضور ایران، روسیه و سوریه برگزار شد

28 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با شروع دور جدیدی از مذاکرات در مورد سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان، به گزارش المنار تلویزیون حزب الله لبنان مورد حمایت ایران، سرپرست هئیت ایرانی شرکت کننده در نشست آستانه با تاکید بر اینکه مذاکرات با مشکلات روبرو شده است؛ اپوزیسیون و حامیان آن را مقصر معرفی کرده است. گزارش گیتا آرین