توافق ایران وروسیه برای مذاکره در مورد صادرات نفت ایران به روسیه

15 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ایران وروسیه توافق کرده اند ماه آینده در مورد قراردادی برای صادرات حدود دو درصد ازتولید سالانه نفت ایران به روسیه مذاکره کنند، که به گزارش خبرگزاری فرانسه میتواند به معنای دورزدن تحریمهای علیه برنامه اتمی ایران تلقی شود.