عبدالکریم سروش: «مثنوی» مولوی قرآن به زبان فارسی است

20 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عبدالکریم سروش در گفتگو با برنامه افق بخش فارسی صدای آمریکا می‌گوید «در جامعه ما هنوز کثیری از روحانیان مولوی را نمی پسندند.»