با وجود مخالفت‌ها، حسن روحانی نگرانی برای عزاداری در محرم را «شایعه و حرفهای ناروا» دانست!

10 مرداد 1399