چشم انداز توافق هسته ای و نقش ایران در منطقه

30 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چارچوب تفاهم اتمی که میان ۶ قدرت جهان و ایران در لوزان سوئیس به امضا رسید می تواند راهگشای دوران جدیدی از سیاست در خاورمیانه باشد و پی آمدهای بالقوه گسترده ای داشته باشد. گزارش شهلا آراسته