نگاهی به آمار بالای تصادفات رانندگی ایران و بررسی علت سوانح

12 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

شمار زیادی از ایرانیان هر سال در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهند که بیشترین علت سوانح مربوط به تصادفات مرتبط با عامل انسانی و راننده است. گزارش افشار سیگارچی